Radek Szlaga, My dad gave me a sewing machine before he left / Tato mi dał maszynę do szycia zanim wyjechał, 80 x 150 cm, oil on canvas, 2014, photo courtesy the artist and Leto Gallery