Alexander Gronsky "Lodz", wystawa „Flâneur – Nowe Miejskie Narracje”, Fotofestiwal 2016 // Alexander Gronsky "Lodz", part of „Flâneur – New Urban Narratives” exhibition, Fotofestiwal 2016