Ryszard Winiarski, Lwów 1936 - 2006, Warsaw, Game (E-13), 1979

Ryszard Winiarski,
Lwów 1936 – 2006, Warsaw, Game (E-13), 1979